Zapraszamy do udziału w VI Memoriale Johna McNally - II Turnieju Klubowym, który odbędzie się 17 czerwca 2018 roku na mistrzowskim polu golfowym Krakow Valley Golf & Country Club.

Organizatorem Turnieju jest Krakow Valley Golf & Country Club

Turniej jest otwarty dla wszystkich golfistów amatorów.

Format: 18 dołków, stableford

Tee:
Mężczyźni:  żółte tee
Kobiety: czerwone tee
Juniorki i juniorzy do lat 12:   czarne tee
Mężczyźni i kobiety HCP 37-54:   czarne tee

Klasyfikacja:
Stableford brutto 0-36 I miejsce
Stableford netto 0-18 I, II, III miejsce
Stableford netto 18-36 I, II, III miejsce

Opłata startowa (w tym lunch oraz prize ceremony):

 • Posiadacze opłaty rocznej oraz członkostwa w klubie Krakow Valley Golf & Country Club: bez opłat
 • Posiadacze opłaty rocznej bez członkostwa w klubie Krakow Valley Golf & Country Club:  70 PLN
 • Goście: 220 PLN

  Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 16 czerwca, godz. 15:00 na stronie: https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/1954/registration
  Lista startowa zostanie ogłoszona 16 czerwca o godzinie 19:00 na stronie  https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/1954/teetime


  Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

  Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

  Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:

a)            utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,       b)           wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,

c)            wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
d)           publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.

Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego.

Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową.

Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych.

Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).

Zapraszamy

Komitet Organizacyjny

 

© Kraków Valley Golf
projekt i wykonanie Positive-Power

OK

* - pole obowiązkowe do wypełniania

Wyślij