Regulamin X Mistrzostw Klubu A&A GC
1.    Turniej rozgrywany jest na polu golfowym Kraków Valley Golf & Country Club 07-08.07.2018
2.    Turniej zaliczany jest do klasyfikacji generalnej turniejów rankingowych A&A.
3.    Format turnieju: stroke play brutto i netto.
4.    Osoby posiadające HCP wyższy niż 36 mogą startować w turnieju tylko w kategorii dodatkowej stroke play netto z ograniczeniem do 10 uderzeń na każdym dołku.
5.    W przypadku remisu brutto o 3 pierwszych miejscach w kategorii open oraz 1 miejscach w kategoriach kobiety i juniorzy decyduje dogrywka kontynuowana na wybranych dołkach, aż do uzyskania przewagi. W przypadku remisu netto decyduje niższy HCP graczy.
6.    Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi gracze brutto i netto oraz w kategorii brutto jedna kobieta .
7.    Nagroda główna \"Mistrzowska Marynarka Klubu A&A\" przeznaczona jest dla najlepszego członka macierzystego Klubu A&A w kategorii brutto.
        Nagrody  w kategorii brutto są  dla członków macierzystego Klubu A&A
        Ala najlepszej osoby  z poza Klubu A&A jest kategoria OPEN
8.    Zawodnik nagrodzony w kategorii brutto nie otrzymuje nagrody w kategorii netto.
9.    W zależności od ilości osób biorących udział w turnieju istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych konkursów:          
                                 Nearest to the pin              Longest Drive 

10.    Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie rejestracji na stronie http://pzgolf.pl/turnieje/lista-turniejow/ do dnia 6.07.2018 do godziny 15:00. Opłaty przyjmowane będą na miejscu przed turniejem do godziny 11:00. formie gotówki .

Opłaty wpisowe
Zawodnik    400zł
Zawodnik – junior    300zł
Zawodnik, junior –z Kraków Valley Golf & Country Club roczne do gry na 18 dołkowym     150zł

11.    Osoby, które dokonają rejestracji i nie stawią się na starcie bez odwołania uczestnictwa i podania przyczyn rezygnacji nie zostaną dopuszczone do mistrzostw w przyszłym roku.
 
Reguły Turnieju
1.    Turniej będzie rozgrywany według Reguł Golfa zatwierdzonych przez R&A oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.
2.    Piłki oraz kije używane do gry w Turnieju muszą być zarejestrowane na liście Conforming Balls i Conforming Clubs obowiązującej aktualnie i zatwierdzonej przez R&A.
3.    Zabronione jest używanie melexów podczas Turnieju. Od tej reguły w szczególnych przypadkach można zastosować odstępstwo za zezwoleniem Komitetu Organizacyjnego Turnieju.
4.    Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet, jeśli opcje te nie są używane podczas gry.
5.    Komitet organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków, daty lub, jeśli to będzie konieczne Reguł Lokalnych.
6.    Protest zgłaszany może być do 15 minut po ogłoszeniu wyników.
7.    W trakcie trwania Turnieju obowiązuje zakaz trenowania na polu.
8.    Mężczyźni - żółte tee, kobiety i juniorzy do lat 12 - czerwone tee.
9.    Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7). Karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.
10.    Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).
11.     W skład komitetu organizacyjnego wchodzą wszyscy członkowie Komisji Spotrowej A&A GC.

 

© Kraków Valley Golf
projekt i wykonanie Positive-Power

OK

* - pole obowiązkowe do wypełniania

Wyślij